Vårens studiecirklar 2022

| 27 november 2021

Anmälan till studiecirklar ska vara SKPF tillhanda senast den 20 december

Vardagsspanska för nybörjare För dig som vill lära dig vardagsspanska. Cirkeln är på 10 gånger.
Start: onsdag den 9 februari mellan kl. 14.00-16.30 i SKPF:s lokaler i Västertorp, Störtloppsvägen 12.                                                              Cirkelledare: Marina Gonzalez utbildad lärare i spanska. Kostnad 250 kr

Akvarellmålning Måndagar Cirkeln är på 10 gånger.
Start: måndag den 7 februari mellan kl. 13.00-16.00 i SKPF:s lokaler i Västertorp, Störtloppsvägen 12.                                                               Cirkelledare: Helena Helenius. Kostnad 250 kr. Eget material medtages

Akvarellmålning Torsdagar Cirkeln är på 10 gånger.
Start: torsdag den 10 februari mellan kl. 13.00-16.00 i SKPF:s lokaler i Västertorp, Störtloppsvägen 12.                                                                Cirkelledare: Eva Ivö. Kostnad 250 kr. Eget material medtages.

Anmälan till studiecirklar ska vara SKPF tillhanda senast den 20 december. Kallelse till cirklarna skickas till deltagarna ca 14 dagar före startdatum.

Jag anmäler mig till följande studiecirklar םSPANSKA םAKVARELL MÅNDAG םAKVARELL TORSDAG

Medlemsnummer/personnummer(sex siffror)___________ Namn __________________________

Telefon och e-postadress ___________________________________________________________

Anmälan skickas till: SKPF avd 2 Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten. Det går också bra att göra anmälan per e-post: stockholm.avd2@skpf.se Glöm då inte att lämna samtliga uppgifter som anges i talongen.

Obs! Deltagarna i våra studiecirklar måste vara medlemmar i SKPF. Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer. Först till kvarn.

Deltagande i en och samma cirkel är begränsad till två terminer.