SKPF/SPRF Avd 295 Medlemsmöte 6 mars

| 13 mars 2019

Vid dagens medlemsmöte är medicinskt ansvarig/T.F. socialchef Pernilla Berggren och Kostansvarig Camilla Grahn, Arvidsjaur kommun, inbjuden för att informera om ”Bra måltider i äldreomsorgen”

De informerade om att många äldre lider av undernäring. Därför är matintaget livsviktig för de äldre. Måltiderna på de olika boendena och i hemtjänsten skall utgå ifrån individens behov. Med ökad åldern följer också svårighet med att behålla maten. Det viktigt att äta det den äldre tycker om och att den äldre får tillräckligt vätskeintag. Det är av stor vikt att lösgöra resurser (personal) för att hjälpa till vid matsituationen där hjälp behövs.

SKPF/SPRF Avd 295 har idag en grupp som jobbar med äldreomsorgsfrågor. Ordförande Lisbeth Olsson informerade om att Rådet för Funktionshindrade skall revideras. Att SKPF Avd 126 och SKPF/SPRF Avd 295 har upprättat ett förslag till nytt råd med minst 4 möten/år som lämnats till kommunstyrelsen. Lokala trafiksäkerhetsgruppen har informerat om olika åtgärder ang. parkeringsproblem vid bl.a. Hälsocentralen och handikapparkering vid ICA m f.l.

Text Elisabeth Backman Foto Kennet Ruth