Årsmöte!

| 17 mars 2022

Årsmöte den 10 mars på Korpralen i Arvika!

Den 10 mars hade vi årsmöte på Korpralen i Arvika. Vi startade med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Drygt 60 medlemmar deltog på mötet och till mötesordförande valdes Irene Axelsson. Till ny ordförande i avdelningen valdes Eva Svensson efter att avgående ordförande Karin Andersson avböjt ny nominering efter att ha varit styrelseledamot i 20 år. På fyllnadsval 1 år valdes Maria Rönnehäll till kassör. På 2 år valdes Ann-Sofie Alexandersson och Anne-Marit Överby till styrelsen. Till ersättare på 1 år valdes Maud Lindqvist och Evy Andersson. Ledamöter med 1 år kvar i styrelsen är Kajs-Marie Wennerström, Eva Ryman och Pia Embretsen.

Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. Trots pandemin har avdelningen genomfört aktiviteter som vattengympa, stickkafé, resa till julmarknaden på Mårbacka och traditionsenligt luciakaffe med medverkan av elever från Estetiska skolan i Arvika.

Innan mötesordförande Irene Axelsson avslutade mötet avtackades avgående ordförande Karin Anderson och styrelseledamöterna Birgitta Brefält och Kerstin Olsson med en blombukett. Efter att mötet avslutats och lunch intagits så bjöds det på underhållning med härlig musik av gruppen Enduos.

Text Pia Embretsen Foto Gerd Karlsson och Eva Svensson