SKPF Pensionärernas 23 ordinarie kongress den 21 – 23 september 2021

| 13 september 2021

Information - förberedelser inför Kongressen - del 2.

Inför del två av SKPF Pensionärernas kongress samlades Dalarnas ordinarie ombud och ersättare för att uppdatera oss på de resterande kongressmaterial som skall behandlas.

Del ett genomfördes digitalt för ett år sedan. Inför del två som är planerat att träffas fysiskt i Bålsta, utanför Uppsala, fortsätter kongressen med det som blev kvar att behandlas.

Du som medlem kan gå in på www.skpf.se och under fliken Nyheter och kongress kan du hitta kongressboken med de dokument som behandlas på kongressen. Där kan du se innehållet i frågor som kommer behandlas.