Årsmöte distrikt Norrbotten

| 7 mars 2019

Distriktets årsmöte äger rum den 20:e mars 2019 vid Sunderby Folkhögskola, Luleå.

Samtliga ombud hälsas välkomna till årsmötet, som börjar kl 10.00. Från kl 09.00 serveras kaffe och smörgås.

Årsmöteshandlingar; dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning har 7 mars skickats till samtliga i styrelsen.

I anslutning till årsmötet träffas styrelsen för sitt konstituerande sammanträde.