Distriktsstyrelsen

| 3 oktober 2023

Distriktsstyrelsen hade 2 dagars styrelsemöte den 18-19 sept, där vi arbetade med SKPFs handlingsprogram och reviderade stadgar. Förslag till Verksamhetsplan för 2024 behandlades för beslut på höstmötet 24 okt.