Årsmöte fysiskt

| 6 juni 2021

Äntligen fick vi åter träffas i SKPF distrikt Sörmland. Den 4 juni samlades ett trettiotal ombud, valberedning, revisorer och styrelsen för att hålla årsmöte och avhandla viktiga frågor för framtiden.

Glädjen var stor när vi äntligen kunde träffas från de olika avdelningarna i Sörmland för ett ordinarie årsmöte. Coronan och pandemihanteringen i regionen var ett viktigt inslag liksom SKPF:s ställningatagande för bättre pensioner. Det gäller särskilt för alla med låga pensionsinkomster och de är många, tvärtemot vad vissa samhällsdebattörer vill låta påskina. Att söka upp alla medlemmar och andra äldre som inte har tillgång till internet eller känner sig någorlunda säkra på det området är föremål för ett projekt tillsammans med övriga pensionärsorganisationer i Sörmland. Det ägnade vi stort intresse och vi hoppas på goda resultat men vi vet också att det kommer att krävas mycket arbete för att nå ut.

Verksamheten för 2020 avhandlades och valen förrättades men blicken framåt mot “postcoronatid” kändes extra viktig en sådan här dag. Flera utbildningar väntar på att få genomföras och vi sätter igång en, som vi hoppas, intressant och möjlig möteshöst.