Ett friskare åldrande

| 15 september 2019

Informations- och upplevelsedagen den 13 september 2019 genomfördes med lyckat resultat för 300 medlemmar i SKPF Pensionärerna och PRO i Sörmland.

Näring och måltider, balans och motion samt “tänk” var huvudinnehåll i inspirations- och upplevelsedagen på Safiren i Katrineholm. Från alla håll i Sörmland kom bussarna in till Safiren och släppte av deltagare till först kaffe och titt på utställare. Vid tio började själva innehållet med måltider och betydelsen av att mat och näring kommer äldre till livs. Det har visat sig vara av stor betydelse för att äldre ska orka med att röra sig och vara friska. En del i att förebygga fallolyckor. Josefin Nyberg och Robert Henriksson från Katrineholms kommun lyfte tillsammans med Leif Kindblom upp måltidernas betydelse på äldreboenden och hemma med eller utan hjälp från hemtjänsten. Balans och träning  blev både teoretiskt och praktiskt inslag med hjälp av duktiga intruktörer från  Svenska judoförbundet. Gert-Ove Andreasson och Maria Huglén var bland dem. Sittjympa med Ingrid Hagenstig fick  alla att vara aktiva mellan passen. Fysikern och författaren Bodil Jönsson avrundade dagen med “årsingar” – viktiga tänk för äldre.