Försäkringar och säkerhet i centrum

| 3 oktober 2020

Styrelserna för SKPF Pensionärrerna i avdelningarna i Sörmland och distriktet samlades på Pensionärernas hus i Nyköping för en utbildningsdag kring försäkringar och säkerhet. Folksam deltog på länk med Filip Berggren och Gunnar Ljungberg och vi ställde frågor kring fördelar med Folksams försäkringar och hur man hanterar ärenden med äldre utan möjlighet till digital service. Den digitala möjligheten är bra i lägen som vi nu har men troligtvis inte en ersättare för fysiska möten och dessutom krånglar tekniken alltid, mer eller mindre. Andra delen handlade om fallolyckor, bedrägerier och andra frågor i Säkerhetshandboken.