Handlingsprogram och stadgar i ny utbildningsdag

| 30 januari 2022

Distriktet och avdelningarnas styrelser samlades 26 januari för viktig utbildning med nya dokument i centrum. Ett trettiotal funktionärer skulle se vad SKPF:s nya stadgar och handlingsprogram innebär för vår vardag. Nya klubben i Strängnäs företräddes av två kontaktpersoner, som satte in övriga deltagare i satsningen där på datakafé.

Så här dimmigt var det inte som fotot av någon anledning visar!

Utbildningsdagen 26 januari på Pensionärernas hus i Katrineholm blev en nyttig genomkörare i våra viktigaste dokument, stadgar och handlingsprogram.

Vi arbetade i grupper för att klara ut vilka uppgifter i handlingsprogrammet som är mest aktuella på avdelningsnivå och vilka uppgifter vi ska prioritera. Under dagen hann vi med att bekanta oss närmare med projektet säker@digitalt som vi driver gemensamt med övriga pensionärsorganisationer i regionen. Så även med förnyelsearbetet kring regionens pensionärsråd samt övriga samverkansprojekt. Det gäller bland annat framtida kollektivtrafik och en ny vårdcentralundersökning.

Vi fick tillfälle att hälsa klubben i Strängnäs välkommen och Gunbritt och Margareta berättade om uppstarten och om datakafé-verksamheten.

Som vanligt inramades arrangemanget av gott kaffe med tilltugg och en vällagad lunch från cateringfirman. Tack för uppställningen!