Höstmöte och blick mot 2021

| 9 oktober 2020

Åldersdiskriminering blev temat för ett uttalande från representantskapet för SKPF Pensionärerna i Sörmland vid årets höstmöte. Många företeelser i samhället drabbar äldre. Kontafria köpställen, elektroniska medel och appar kan vara bra men alla är inte med. Bedrägerier drabbar också många äldre i utsatta lägen med kort och koder. För 2021 las planen om utbildningar och andra insatser från distriktet fast och en budget fastställdes. Hur man arrangerar så smittsäkra sammankomster som möjligt ägnade vi också uppmärksamhet. Ett trettiotal ombud och styrelseledamöter samlades med gles sittning, handsprit och säker servering. Siw Lundin avtackades efter att ha avgått som vice ordförande men hon fortsätter i distriktsstyrelsen och tackar här för blomma.