Lyckad utbildning om pensioner

| 12 oktober 2018

Utbildningsdag för funktionärer om pensioner genomfördes i Nyköping för funktionärer i SKPF Pensionärerna i Sörmland.

Från Pionsmyndigheten medverkade Claes Turesson. En fråga som uppmärksammades var bostadstillägget för pensionärer. Utnyttjandet är lågt vilket tyder på brist på information och kunskaper om pensionärernas rättigheter. Pensionssystemet gicks igenom och utbildningsdagen väckte tankar för en uppföljning.