Pensionärsråd - en viktig uppgift

| 7 februari 2020

Vid utbildningsdagen för SKPF:s ledamöter i lokala och regionala pensionärsråden var det full aktivitet under hela dagen. Synpunkter, frågor och diskussioner tillsammans och i grupper. Vi har en viktig uppgift framför oss med ökade kostnader för äldreomsorg och därför än mer fokus på våra insatser för att förebygga ohälsa och kostnader för den. Det behövs mer träning, aktiviteter för att bryta ensamhet, goda måltider och kultur. Inte mindre! Vi behöver träffas regelbundet i den här gruppen och tränga ännu djupare in i frågorna och bygga på våra kunskaper för att påverka.