Representantskapets höstmöte

| 12 oktober 2018

Höstmötet fastställde planer och budget för SKPF Pensionärerna i Sörmland 2019

Ett trettiotal ombud från de fem avdelningarna i Sörmland, representerande samtliga kommuner i länet genomförde höstmötet på Pensionärernas hus i Katrineholm 2018-10-12. Planer och budget för 2019 var huvudpunkter.

Planerna innefattar prioriteringar för påverkan som äldres hälsa och välbefinnande och hur vi vill hantera den kommande välfärdstekniken. Ett flertal utbildningar planeras inom såväl säkerhet, försäkringar och konsumentfrågor som funktionärsutbildning.

Mötet antog ett uttalande om ensamhet som en fara för hälsan. SKPF Pensionärerna uppmanar både kommuner, frivilliga, organisationer och anhöriga till att bidra genom att utgöra sällskap vid måltider för äldre ensamma. Det kan göra skillnad så att måltider blir trivsamma, maten äts upp och näring kan bidra till ett friskare liv. Undernäring är en strakt bidragande orsak till fallolyckor. Tre äldre avlider varje dag i fallolyckor.