Viktig utbildningsdag i KPR-frågor

| 1 november 2020

Sörmlands SKPF genomförde den 30 oktober en utbildningsdag för alla ledamöter i KPR och RPR. På grund av pandemin blev deltagarantalet lite lägre än planerat. Viktiga studiematerial och hjälpmedel samt kommunernas och regionens reglementen togs upp till diskussion. Viktiga ärenden att väcka diskuterades utifrån SKPF:s handlingsprogram. Samverkan med övriga pensionärsorganisationer ansågs betydelsefull. På bilden ser man allvaret i uppgiften.