Styrelsen för Distrikt Stockholm

| 1 oktober 2021

Distriktets styrelse består av ordförande, kassör, sju ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Distriktets samtliga 5 avdelningar finns representerade i styrelsen.

Årsmötet 2021 tvingades, på grund restriktionerna i samband med corona-pandemin att skjutas upp ett flertal gånger innan den slutligen kunde genomföras som zoom- möte den 22 juni 2021 och nu har vi en delvis ny styrelse på plats med följande sammansättning:

Ordförande: Margareta Bohman avd. 2

Kassör: Lena Larsen avd. 28

Ordinarie Ledamöter: Benita Rosberg avd. 2, Margit Hammarström avd. 2, Ulla Jönsson avd. 28, Christer Lindh avd. 28, Ewa Axelsson avd. 110,  Inez Johansson avd. 115 och Anna-Lisa Larsson avd. 119.

Suppleanter: Margaretha Persson avd. 2, Margreth Andersson avd. 2, Åsa Kindblom avd. 28, Gun-Britt Viktorsson avd. 110, Bengt-Arne Åhrberg avd. 115, och Gunilla Wästersjö Michailidis avd. 119 adjungerad.

 

Årsmötet avslutades med att Lars Bromander tackade för sin tid som ordförande. Han tackade särskilt för den goda stämning som rått i styrelsen vilket underlättat hans arbete.

Den nya ordföranden Margareta Bohman tackade för förtroendet att bli vald till ny ordförande i SKPF Pensionärerna Distrikt Stockholm och såg fram emot ett givande styrelse arbete.

Avtackning av avgående styrelseledamöter Lars Bromander, Kerstin Svensson, Solveig Karlsson och Ingrid Johansson har gjorts eller kommer att genomföras vid annat lämpligt tillfälle.