Undersökning av vårdcentralerna

oktober 2019

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG har undersökt länets vårdcentraler med fokus på äldremottagningarna. Resultatet kommer att redovisas torsdagen den 10 oktober kl 13.00-15.30 i Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45.

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG har undersökt länets vårdcentraler med fokus på äldremottagningarna. Ca 150 pensionärer har genomfört personliga intervjuer med 130 vårdcentraler (66% svarsfrekvens) i Stockholms län under vår och försommar 2019. Några kompletterande intervjuer gjordes i augusti. Bifogat finns en sammanfattning av rapporten som kommer att presenteras den 10 oktober.

Vårdpatrullrapport kort