Undersökning av vårdcentralerna

| 8 oktober 2019

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG har undersökt länets vårdcentraler med fokus på äldremottagningarna. Resultatet kommer att redovisas torsdagen den 10 oktober kl 13.00-15.30 i Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45.

Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG har undersökt länets vårdcentraler med fokus på äldremottagningarna. Ca 150 pensionärer har genomfört personliga intervjuer med 130 vårdcentraler (66% svarsfrekvens) i Stockholms län under vår och försommar 2019. Några kompletterande intervjuer gjordes i augusti. Bifogat finns en sammanfattning av rapporten som kommer att presenteras den 10 oktober.

Vårdpatrullrapport kort