Årsmöte 2019 avd 34

| 19 februari 2019

Årsmötet hölls onsdagen den 13 februari i Rotundan, Folkets Park i Lidköping.

Då vår ordförande Lisebritt Karlsson inte kunde närvara på grund av sjukdom föll det på föreningens vice ordförande Ingegerd Wennmans lott att öppna årsmötet och hälsa nästan 80 medlemmar välkomna. Mötet inleddes med att Ingegerd läste dikten “Det är vackrast när det skymmer” av Per Lagerqvist till åminnelse av under året avlidna medlemmar varefter en tyst minut hölls.

Distriktets ordförande Barbro Westergren valdes sedan att leda årsmötet med Barbro Nilsson som sekreterare.

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse beslöt mötet att enligt revisorernas rekommendation bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Efter att Caisa Gustavsson presenterat valberedningens förslag som enhälligt antogs, har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande Lisebritt Karlsson, kassör Katarina Hjalmarsson, Ingegerd Wennman, Barbro Nilsson, Viola Karlsson, Marita Berggren, Mona Larsson, Rosemary Wahlgren, Lennart Simonsson. Ersättare Eva Bergström Bryngelsson och Ragnar Johansson.

Revisorer är Marianne Lorentzon och Wolfgang Schneider med ersättare Magdalena M. Olsson och Gösta Apelqvist.

Festkommittén består av Ingan Andersson, Börje Hjalmarsson, Stig Karlsson, Berit Karlsson, Betty Kristiansson, Roland Kristiansson, Lillemor Larsson, Leif Roos och Marianne Öberg.

Mötet omvalde sedan valberedningen som består av Caisa Gustavsson sammankallande, Irene Apelqvist och Ann-Marie Lundell.

Därefter avtackades Karl-Gustav Andersson som avgick ur styrelsen, Harrieth Ringholm, Inge-Marie Granat och Marianne Eriksson som avgick ur festkommittén, med blommor och presentkort.

Ingegerd Wennman delade sedan ut förbundets guldnål till Marita Berggren för att hon innehaft förtroendeuppdrag i fler än nio år. Vidare fick Ingan Andersson, Katarina Hjalmarsson och Börje Hjalmarsson förbundets silvernål för att de innehaft förtroendeuppdrag i fler än sex år.

Ingegerd tackade sedan Barbro Westergren för ett väl genomfört årsmöte och avslutade årsmötet.

Kvällens underhållning bestod av GuBes som består av Gunnar som spelar dragspel och Bertil på gitarr. Båda sjöng visor och berättade historier. De gjorde paus efter en halvtimma för att alla skulle äta och lovade fortsätta när kaffet serverades.

Kvällens förtäring bestod av kycklingfilé med potatis- och rotfruktsgratäng och alla lät sig väl smaka. Efter maten var det dragning på lotteriet och många priser utdelades. När kaffet sedan serverades återkom GuBes med fler visor och historier.

Kvällen avslutades med applåder till de båda underhållarna.

Ingegerd hälsar alla välkommna.

Barbro Westergren och Barbro Nilsson.

Caisa presenterar valberedningens förslag.

Harriet, Inge-Marie och Karl-Gustav avtackas av Ingegerd. Marianne kunde tyvärr inte komma på mötet.

Börje, Ingan, Katarina och Marita får förbundets nålar av Ingegerd.

GuBes (Gunnar och Bertil) var kvällens uppskattade underhållare.

Text Roland Kristiansson Foto Wolfgang Schneider