Årsmötet 2021

| 9 september 2021

SKPF-pensionärerna har haft årsmöte i Nicolaigården Lidköping.

SKPF-pensionärernas årsmöte ägde rum i Nicolaigården i Lidköping, torsdagen den 2 september. Man inledde med en parentation för medlemmar som avlidit under året. Katarina Hjalmarsson läste dikten Evighet av Karin Boye.

Ordföranden Lisebritt Karlsson öppnade sedan mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna, och gav en bakgrundsinformation till det av pandemin försenade årsmötet.

Elisabeth Johansson informerade om boulen och välkomnade flera att komma och spela. Man kan spela på måndag förmiddag och torsdag eftermiddag, banorna finns bakom Arenan. Lisebritt informerade om att mattcurlingen börjar nu igen den 5 oktober kl. 13.30 i Kampsportens lokaler (Stars gamla lokaler på Sockerbruksgatan.)

Lisebritt informerade också om att ett nytt program för 2022 är på gång och kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort det är klart.

Sedvanliga förhandlingar och val genomfördes. Katarina Hjalmarsson omvaldes till kassör, Mona Larsson, Barbro Nilsson, Lennart Simonsson och Rosemary Wahlgren omvaldes till styrelseledamöter och som ersättare omvaldes Viola Karlsson, Ragnar Johansson och Marie Ahlstrand. Till revisor omvaldes Marianne Lorentzon.  Caisa Gustavsson och Irene Apelqvist omvaldes som valberedare, medan den tredje platsen lämnades vakant eftersom inget förslag framkom på mötet. Vice ordförande Rosemary Wahlgren delade ut guldnålen till Lisebritt Karlsson för nio år som förtroendevald.

Därefter bjöds det på en bit mat, kaffe och kaka. Alla hade fått två lotter var som det blev dragning på, där man kunde vinna fina blommor.

Lisebritt tackade alla för ett trevligt möte och hoppades att vi snart kunde träffas igen. Vi kanske kan ha ett oktobermöte då budgeten ska godkännas. Annons kommer i NLT under Föreningsklubban på onsdagar.

Rosemary Wahlgren delade ut guldnålen till Lisebritt Karlsson för nio år som förtroendevald.

Maten från Stures i Järpås smakade utmärkt.

Text Lisebritt Karlsson