Årsmötet 2024

| 17 mars 2024

Den 14 februari på Sockerfabriken hölls SKPF:s årsmöte.

Mötet började med parentation och en tyst minut för under året avlidna medlemmar, och Gun Gustavsson läste en vacker dikt av Jessika Marie Ohlsson.

Till ordförande för mötet valdes Gun Gustavsson och till sekreterare valdes Barbro Nilsson. Lisebritt informerade om ett möte som pensionärsorganisationerna haft med sjukhusdirektören Stellan Ahlström och biträdande sjukhusdirektör Åsa Jansson den 29 januari om flytten av akuten m.fl. verksamheter från Lidköpings sjukhus till KSS i Skövde (se referat i tidigare nyheter). Många vassa frågor ställdes, men mötet som helhet var bra. Det kan bli ett nytt möte i maj.

Eftersom NLT inte längre kommer att publicera inskickade referat från föreningarnas möten etc. kommer vi att lägga in våra referat m.m. på vår hemsida, men vi kommer att annonsera under Föreningsklubban i NLT ang. våra mötestider.

Valen genomfördes och Lisebritt Karlsson blev omvald till ordförande i 2 år, Marita Berggren och Marie Ahlstrand omvaldes på 2 år som ledamöter i styrelsen och som ersättare på 1 år omvaldes Viola Karlsson och Ragnar Johansson.

Vi hade tre avtackningar: Mona Larsson som ersättare i styrelsen, Ingan Andersson från festkommittén var inte närvarande och får avtackas i annan ordning och Kajsa Gustavsson från valberedningen. Sedan blev det underhållning av Anders Ramberg från Torsö. Vi bjöds på fika med fralla och semla, och mötet avslutades med lotteridragning.

Text Lisebritt Karlsson Foto Roland Kristiansson