Rapport från årsmötet

februari 2020

Rapport från årsmötet.

 

Den 20-a februari hade vi vårt årsmöte i Folkets hus i Norrtälje.

Ordförande Eva Axelsson öppnade mötet och vi började med parentation.

Därefter läste Lena Augustsson en dikt.

Så valde Margaretha Lundgren till mötesordförande och hon lotsade oss genom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Vi behandlade bl.a. verksamhetsberättelsen för 2019 och likaså bokslutet.

Varje kommitté i styrelsen berättade om sin verksamhet.

Och så hade vi val av förtroendevalda.

De som stod på omval fick nytt förtroende och så valde vi in en ny medlem till styrelsen och det är Sara Magnusson.

Vi nominerade också till SKPF-s kongress som kommer att hållas 9-11 juni.

Därefter så serverades vi kaffe och semla och till detta en trevlig underhållning med Anders Lund.

Styrelsen ser numera ut på följande vis:

Ordinarie ledamöter: Eva Axelsson, Anne Sivertsson, Jan Sjöblom, Gun-Britt Viktorsson och Irene Dahlqvist.

Suppleanter: Olle Sjöblom, Rosita Lindrot och Sara Magnusson.