Tydliga effekter av trygghetspensionen

Pension | 14 juni 2024

Sedan trygghetspensionen infördes har tusentals fler 60-plussare beviljats sjukersättning, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Effekterna är tydliga. Nu vill vi ha lika tydligt besked från äldreministern om att den här viktiga reformen blir kvar”, säger SKPF:s Liza di Paolo-Sandberg.

Det var i september 2022 som det infördes mer generösa regler i sjukförsäkringen för dem med som mest fem år kvar till pension. Syftet med den så kallade trygghetspensionen var att det skulle bli lättare för dem som blivit utslitna på arbetet att beviljas sjukersättning, i stället för att tvingas ta ut pension i förtid. 

Nu konstaterar Försäkringskassan i en ny rapport att regeländringarna fått förväntad effekt. Under det första året sedan trygghetspensionen infördes har runt 3 000 fler personer som närmar sig pensionsåldern fått sjukersättning. Ökningen är störst bland de som har fysiskt krävande arbetaryrken, med en övervikt av män, och i vård- och omsorgsyrkena, där kvinnor dominerar. 

“Det är tydligt att den ekonomiska tryggheten ökat för dem som blivit utslitna i förtid på jobbet. När kroppen inte längre orkar med på grund av sjukdom eller skador ska man inte behöva börja leva av pensionen i förtid. Det ger livslångt sämre ekonomi”, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.  

Statistiken visar på en minskning av personer som tagit ut allmän pension i förtid. Myndigheten menar dock att det delvis kan förklaras av pensionssystemets konstruktion, där riktåldern för pension höjdes med ett år 2023.  

SKPF vill ha besked om framtiden
Redan kort efter att trygghetspensionen infördes kom oroande signaler om reformens framtid. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) beställde flera uppföljningar av regeländringarnas effekter. Försäkringskassans rapport är ett av flera underlag som ministern väntat på. I april kom också en statlig utredning som slog fast att trygghetspensionen borde behållas. 

“Rapport på rapport visar att den här ventilen för de som slitit ut sig på arbetet måste finnas kvar. Och det så länge som orättvisorna i arbetslivet finns kvar. Nu är vi många som vill ha besked från ansvarig minister om att trygghetspensionens framtid är säkrad”, säger Liza di Paolo-Sandberg.