Konsumentvägledning med SKPF

Samhällsinformation| SKPF internt | 12 april 2021

SKPF ingår nu tillsammans med SPF Seniorerna och PRO i ett projekt med Sveriges konsumenter samt tidningen Råd & Rön, som erbjuder våra medlemmar konsumentvägledning. Projektet startade våren 2020 och öppnar nu för en större grupp seniorer att få svar på och hjälp med konsumentfrågor.

I dag finns ett ökat behov av oberoende direktrådgivning och detta behov växer i takt med den fortsatta nedläggningen och nedskärningen av konsumentvägledning i landets kommuner. 

En tredjedel av landets kommuner saknar helt konsumentvägledning och invånarna står därmed utan hjälp när de är i behov av fördjupad hjälp. I många kommuner är också vägledningen kraftigt nedbantad och kan ha väldigt begränsad tillgänglighet/öppettider. Detta drabbat särskilt grupper som är extra utsatta, exempelvis äldre.

Ökad utmaning för konsumenterna
Parallellt med nedmontering av konsumentvägledningens, ökar utmaningarna för oss konsumenter, bland annat i form av aggressiv marknadsföring, lurig telefonförsäljning, rena bedrägerier och ett ständigt växande utbud av tjänster och produkter att ta ställning till.

Vad kan SKPF hjälpa till med?
Till skillnad från exempelvis Konsumentverkets telefontjänst Hallå Konsument, ska den konsumentvägledning, som SKPF nu erbjuder, även ge råd och stöd i enskilda ärenden. Det kan gälla om någon behöver hjälp att tolka ett avtal, få hjälp att formulera en anmälan eller faktiskt kontakta ett företag som man har en tvist med. Ett viktigt stöd som många kommuninvånare i dag står helt utan.

Våra konsumentvägledare är Anna-Lena Ström och Maria Wiezell , som både har en lång yrkeserfarenhet och djup expertkunnande inom det konsumenträttsliga området. 

Vi erbjuder:
Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid klagomål.
Du kan skicka in avtal eller anmälningar, till exempel till Allmänna reklamationsnämnden, om du vill få dem granskade. Vid behov får du också hjälp att kontakta företagen.
Om behov av fysiska möten uppstår, förmedlar vi kontakt till kommunal vägledning, om sådan finns i din kommun.

 • Det praktiska
  SKPFs medlemmar kan kontakta konsumentvägledarna via e-post eller telefon, enligt nedan:
  Telefon: 08-674 43 74
  E-post: radgivning@konsumentcentrum.se
  Öppettider, telefon: Måndag–onsdag klockan 9–11 och 13–15
  Det sker inte några djupare kontroller. Du som ringer ska uppge att du är SKPF-medlemmar och vilket medlemsnummer du har. Du ska också uppge från vilken kommun du ringer.
  Alla ärenden statistikförs så att och förbundet kommer löpande kan få återkoppling på vilken typ av ärenden medlemmarna behöver hjälp med, samt från vilka delar av landet de hör av sig från.
 • Projektets tidsplan
  Projektet är ett pilotprojekt som enligt plan kommer att drivas under 2021. Målsättningen är dock självklart att projektet därefter ska kunna permanentas.
  En viktig faktor är dock den långsiktiga finansieringen och här finns ett möjligt brytdatum satt den 15 augusti 2021.
Text Ullacarin Tiderman