Höstmöte 2022

| 20 augusti 2022

SKPF Avdelning 119 kallar till årets höstmöte måndagen den 3 oktober 2022 kl. 14.00 Plats: Västerhaninge Bygdegård (c:a 8-10 min promenad från pendeltågsstationen) Stationsvägen 15 137 38 Västerhaninge

Mötet inleds av Claes Durgé från Folksam som presenterar våra försäkringar samt informerar om hur årets val påverkar våra pensioner.

 

C:a kl. 15.00 inleds ordinarie mötesförhandlingar

Ur dagordningen:

– Fastställande av medlemsavgiften 2023

– Verksamhetsplan 2023

– Budget 2023

– Val till valberedning (3 ordinarie varav en sammankallande samt en ersättare)

– Rapporter

 

Under mötet bjuder vi på Kaffe/Te och något att äta. Mötet beräknas avslutat c:a kl. 16.00

Anmälan till mötet lämnas senast 19 september till vår expedition måndagar 10.00-12.00 på tfn 073-755 04 63 eller med e-post till nynashamn.avd119@skpf.se

 

NOMINERA TILL VACANTA POSTER

Avdelningen saknar fortfarande en valberedning om minst 3 personer och årsmötet gav den nyvalda styrelsen i uppdrag att till höstmötet 2022 lämna förslag till valberedning. Styrelsen tar även emot nomineringar till kassör, ordinarie styrelseledamot samt 3 st representantskaps ledamöter.

Nomineringar skickas i slutet kuvert märkt valberedningen till SKPF Avd. 119, Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn eller med e-post till: nynashamn.avd119@skpf.se