KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

| 12 april 2022

Tisdagen den 10 maj 2022 håller SKPF Avd. 119 Haninge-Nynäshamn sitt fösta årsmöte. Kl. 12.00 Församlingshuset Västerhaninge Kyrka, Strax intill kyrkan 4-5 min från pendeltågsstationen.

Ur dagordningen:

  • Verksamhetsberättelse 2021 och Bokslut 2021
  • Revisorernas berättelse samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
  • Val till styrelsen
  • Val av revisorer
  • Val av representantskapsledamöter
  • Val av valberedning att verka fram till årsmötet 2023Mötet inleds med något ätbart.

    Anmälan till mötet kan göras under telefontid måndagar kl 10.00-12.00 på tfn 073-755 04 63 samt med e-post till: stockhom.avd119@skpf.se

    Anmälan till årsmötet måste vara oss tillhanda senast den 5 maj.