Information från Region Örebro Län angående covid-19

maj 2020

Läs bifogad bilaga från Region Örebro län angående covid-19. Har du frågor om covid-19 som du vill att vi ska ta upp på regionens pensionärsråd då behöver vi få in dom senast 30/5

Information från region örebro län