Årsmöte

| 18 februari 2019

13 feb. Frejasalen Skövde.

 

 

 

 

Några av deltagarna på årsmötet.

 

Doris från ABF visade studiematerial.

 

Henrik Strömberg från Schytts orkester stod för underhållningen.

SKPF, avd. 37 Skövde, har haft årsmöte i Frejasalen Skövde med 115 tal deltagare. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter hölls en parentation för under året bortgångna medlemmar av prästen Lars Tullberg. Underhållningen för dagen bestod av Henrik Strömberg från Schytts orkester som spelade och sjöng många uppskattade låtar. Sedan var det dags för en mysig kaffestund. Efter detta var det dags för mötesförhandlingar, till att leda dessa valdes Åke Mård. Följande val gjordes till ordförande Bo Carlsson, ordinarie ledamöter Ewa-Britt Dahl, Per Rindefors, ersättare Anne-Marie Johansson, Erkki Salmisaari. Revisorer ordinarie Ingvar Carlsson, Birgitta Josefsson och ersättare Beng-Åke Svensson. Webbansvarig Arne Lantz och Bo Carlsson. Vidare gjordes val till studiekommittéer, trivselkommittéer, ombud ABF, försäkringsombud, trafikombud, ombud Fonus, pressombud, representanter KPR Skövde och Tibro, kommunombud Hjo och Tibro och ansvariga för boulen. Av verksamhetsberättelsen framgår det att det varit årsmöte, trettioårsjubileum, fem avdelningsträffar med varierande information och underhållning, året avslutades med luciafest på Flämslätt. Vidare har två bussresor till intressanta platser och en resa till distriktets sommarfest i Lidköping. Vidare har boulesektionen varit värd och ordnat distriktsmästerskap med 30 deltagande lag. Sedan avtackades Anne-Chatrine Flodén för sitt arbete i styrelsen. Dagen avslutades med dragning av lotterierna där ett stort antal lyckliga vinnare drogs. Nästa möte i mars då kommer det att bli information om äldres tandhälsa och för underhållningen står Kvintetten med Eva från Skövde.