Årsmöte den 9 mars

| 14 mars 2022

Årsmöte. SKPF, avd. 37 Skövde, har haft årsmöte i Frejasalen Skövde med ett 80-tal deltagare. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter hölls en parentation för under de två sista åren bortgångna medlemmar av prästen Elisabet Hellkvist. Därefter var det dags för dagens underhållning som var Peder Sveder från Tidaholm som sjöng och spelade många uppskattade låtar som publiken sjöng med i. Sedan var det dags för en mysig kaffestund, innan mötesförhandlingarna. Till att leda dessa valdes Åke Mård. Följande val gjordes till styrelsen: Ordförande Bo Carlsson, kassör Ingegerd Olsson, ordinarie ledamöter Arne Lantz, Eva-Britt Dahl, Per Rindefors, Ersättare Erkki Salmisaari och Lisbet Johnson. Revisorer Ingvar Carlsson, Birgitta Josefsson och Ronnie Dahlman. Webbansvarig Arne Lantz och Bo Carlsson. Vidare gjordes val till studiekommiter, trivselkommitér, ombud ABF, försäkringsombud, trafikombud, ombud Fonus, pressombud, representanter KPR Skövde, Tibro och Hjo. Val av valberedning och ansvariga för boulen. Av verksamhetsberättelsen framgår det att det varit mycket mindre verksamhet de senaste två åren på grund av Corona. Arne Lantz informerade om årets program som vi hoppas kunna genomföra utan att Coronan ställer till det. På mötet gjordes en insamling av pengar till Ukraina som blev 3140:- av medlemmarna och SKPF avdelning skänkte lika mycket pengar. Dagen avslutades med dragning på lotterierna där ett stort antal lyckliga vinnare drogs. På nästa träff i april då kommer Gunnar Wallmon från Mariestad och underhåller och en representant från Apoteket informerar.

Peder Sveder Tidaholm