Höstmöte

| 14 oktober 2021

Höstmöte med årets andra träff på Kulturhuset i Skövde med ett 70 tal deltagare. Dagen började med att ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och särskilt ett antal nya medlemmar. Efter det var det dags för dagens underhållning som var Kenneth Holmström (från före detta Drifters) från Vara, han spelade och sjöng en massa gamla goda låtar som man kände igen. Sedan var det dags för den obligatoriska kaffepausen, som bestod av kaffe, smörgås och kaka. Därefter så blev det information av Birgit Karlsson från pensionsmyndighten som berättade lite om den nya tilläggspensionen på upp till 600:- som en del har fått och andra inte en enda krona. Vidare berättade Birgit om hur man kan kolla på nätet om man är berättigad att söka bostadsbidrag. Tyvärr har inte alla pensionärer tillgång till dator, hon tipsade att man kan ta hjälp av någon anhörig. För det går mycket fortare än att skicka in en blankett. Efter det var det dags att ta beslut att ut om nästa års budget, årsavgift, arvoden och verksamhetsplan för år 2022. Till sist var det utlottning av kaffe på entrébiljetterna. På nästa träff i november då kommer Henrik Strömberg från (Schytts orkester) och under håller och Läkaren Margareta Hellgren berättar om hälsan hos äldre

Kenneth Holmström

Text Arne Lantz Foto Arne Lantz