Höstmöte 4 oktober

| 10 oktober 2023

Höstmöte i Frejasalen Skövde med ett 60 tal medlemmar, som kom trots att det var Seniormässa samma dag. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter var det dags för underhållning av The Spinning Wheels, som spelade mycket fina gamla låtar som publiken kände igen. Vidare så var det dags för den obligatoriska kaffepausen och efter det var det höstmöte där beslut om 2024 års budget, årsavgift, arvoden och verksamhetsplan. Sedan var det dags för dragning av lotterierna där ett antal lyckliga vinnare drogs. På nästa månadsträff i november då kommer Lennart Strand att visa film och en representant från kvinnohuset Tranan och informerar om deras verksamhet

THE Spinnings Wheels