Höstmöte

| 12 oktober 2019

Höstmöte i Kulturhuset Skövde, med ett 80 tal medlemmar som deltog. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna. Bo informerade vad dagens möte skulle innehålla, där förslag på kommande budget, medlemsavgift och vilken inriktning medlemmarna ville ha på verksamheten nästa år. Därefter var det dags för dagens underhållning som var Bälgadraget från Tidaholm som sjöng och spelade många trevliga låtar man kände igen varvat med roliga historier. Sedan var det dags för den obligatoriska kaffepausen med smörgås och kaka. Vidare togs beslut om kommande budget, medlemsavgift för år 2020, arvoden och kommande verksamhet. Dagen avslutades med dragning av lotterierna där ett stort antal lyckliga vinnare drogs. Nästa månadsträff kommer ordförande Bo Carlsson att visa bilder från hans resa till Sydkorea och Roger Holmgren informerar om säkerhet för äldre.

Text Arne Lantz Foto Arne Lantz