Höstmöte den 18 Oktober

| 21 oktober 2022

Höstmöte i Kulturhuset i Skövde, med ett 85 tal deltagare. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna. Dagens underhållning bestod av prästen Mats Löfving från Åsle Tå, som kåserade om olika saker som han hade i sin berömda resväska. Sedan var det dags för den obligatoriska kaffestunden med kaffe, en god smörgås och kaka. Därefter var det dags för budgetmötet med förslag på 2023 års budget och kommande verksamhet. Dagen avslutades med dragning av lotterierna där det blev ett antal lyckliga vinnare drogs. Nästa möte i november då kommer Roy Sällström & Eva Ekhagen att underhålla och information från brandkåren.

Prästen Mats Löfving