Månadsträff

| 15 september 2022

Vi har vår första månadsträff för hösten i Kulturhuset Skövde. Dagen började med att ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och särskilt ett antal nya medlemmar. Han informerade även om den kommande seniormässan på arena Skövde senare i september, där Amelia Adamo föreläser om är 70 det nya 50? Därefter var det dags för Agneta från ABF som informerade om ett antal olika studiecirklar man kunde delta i. Sedan var det Jimmy Peterson från Vinninga som stod för dagens fantastiska underhållning med många trevliga låtar som man inte hör så ofta. Efter detta så blev det kaffepaus med smörgås och kaka. Nästa programpunkt för dagen var Emma från hörselverksamhen, som berättade om hur hörselnedsättning påverkar många människor i det vardagliga livet på ett lättbegripligt sätt. Vi fick även ta del av vilka hjälpmedel som finns mer än hörapparater för att man ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Dagen avslutades med dragning på lotterierna där ett antal lyckliga vinnare drogs. På höstmötet i oktober då kommer prästen Mats Löfving och kåserar.

Jimmy Peterson Vinninga

Emma från hörcentralen