Månadsträff Mars

| 30 mars 2023

Vid månadsträffen i mars hälsade ordförande Bo Carlsson ett antal tappra deltagare på internationella kvinnodagen som trotsat vinterns nya ankomst. Därefter var det dags för underhållning av Bengt från Mariestad som sjöng och spelade mycket trevliga gamla låtar som man kände igen. Sedan var det dags för den obligatoriska kaffestunden med god smörgås och kaka. Nästa aktivitet på träffen var det dags för Maria Rolenberg från Karlsborg, som informerade om bouppteckningar, framtidsfullmakter, testamenten, m.m. Till sist så var det dragning på lotterierna där ett antal lyckliga vinnare drogs. Efter som det var internationella kvinnodagen så fick alla damer en röd ros när de gick hem. På nästa månadsträff i april då kommer Players från Skövde och underhåller. Vi får även information om hur vi håller oss friska i munnen efter 65.

Hardy från Mariestad