Årsmötet 2020-02-10

| 10 februari 2020

Vi har idag haft årsmöte på Hullsta Gård.

1

Till ordförande för mötet valdes Jan Näsström.

Vi började med att Claufia Schou från Sjukhusapoteket berättade om hur de arbetar med ett ElektronisktExpertStöd=EES, som gör att ett program säger ifrån om våra mediciner inte passar ihop, kanske man ska ta vissa mediciner med intervall för att verkan inte ska rubbas mm. Finns broschyrer, och en blankett att fylla i att man godkänner att detta görs när man hämtar ut medcin. Ställ gärna frågor på apoteket.

Marie Runesson, från kommunen pratade om anhörigstöd, att vi har rätt till hjälp, stöd och utbildning. 10 timmar gratis per månad. Se till att utnyttja detta så det inte försvinner. Kontakta gärna Marie på 0623/685007 el 070/190 00 31.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val till olika poster följde efter detta.

Information om cirkel Mat för äldre, och förslag på cirkel ang. elförbrukningen. Anders Westin ska hålla i båda. 3 tillfällen vardera.

Ett upprop för Äldregalan den 9 maj, 19 som anmält sej, överlämnas till Bybergs inom kort

Avtackning av de som valt att avgå och dragning av lotteriet avslutade mötet.

Text Anna Liljekvist Foto Anna L