Höstmötet 2019-10-21

| 18 november 2019

Den 21 oktober genomförde avdelning 28 sitt höstmöte

Ordförande för mötet var Lars Bromander och sekreterare Ulla Jönsson. Närmare 100 medlemmar var närvarande.

Tre huvudpunkter för år 2020:
Förslag till verksamhetsplan   Godkändes
Förslag till medlemsavgift        Oförändrat 200 kr. Godkändes
Förslag till budget                      Godkändes

Dessutom presenterades och godkändes två motioner till kongressen nästa år.