Information från Programgruppen

| 13 augusti 2020

Information gällande höstens aktiviteter 2020

Information från Programgruppen:

Nu har det gått nästan sex månader sedan vi drabbades av Coronapandemin och dess följdverkningar. I vårt förra nummer var vi alltför optimistiska när det gällde höstens aktiviteter.  Glöm det! Vi får börja om från början nästa år. De närmaste dagarna kommer vi i programgruppen att avboka nästan allt för hösten.  Kvar blir julbordet i december. De som eventuellt har betalat in någon avgift har denna ”tillgodo” när vi förhoppningsvis sätter igång igen i början av januari. Detta gäller både månadsmöten, studiebesök och studiecirklar.

Vi är även i fortsättningen beredda att avboka även julbordet om så behövs. Vi lyssnar till vad Folkhälsomyndigheten har att säga.

När du anmäler dig till julbordet måste du var noga med att lämna ett telefonnummer där vi kan nå dig om det skulle behövas.

Glöm inte att anmäla dig och kontrollera sista datum!  Vi längtar efter er och hoppas att även det omvända gäller!