Kerstin Rosenqvist Hedler

| 13 augusti 2020

Vår kära Kerstin Rosenqvist Hedler har plötsligt lämnat oss.

Vår kära Kerstin har plötsligt lämnat oss.

Kerstin var skånska. Hon var under sin yrkesverksamma tid bl.a. lärare, reseledare och anställd vid dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen. Vid det laget var hon bosatt i Stockholm. Hon gick i pension i början av 2000-talet och anslöt sig till SPRF som sedan gick samman med SKPF.

Inom båda organisationerna har Kerstin varit engagerad i styrelsearbetet. Inom SKPF var hon också ledamot i Förbundets Studie- och utbildningskommitté.

Kerstin var mycket kunnig och hade med sig många bra förslag och idéer från SPRF till SKPF.  Hennes glada och positiva sätt underlättade vårt arbete många gånger. Hon var under ett antal år SPRF/SKPF:s representant i pensionärsrådet inom Norrmalm och satt då som ordförande i rådet.

Kerstin lämnar ett tomrum som vi inte kan fylla. Hennes kunskaper om äldrefrågorna har varit imponerande.

Kerstin! Vi saknar dej så!

Styrelsen avd. 28