Konstcirkel till hösten 2019

| 14 januari 2019

Konstcirkeln i avd 28 återuppstår i september 2019

Under våren har vi inte haft några studiecirklar i avd 28 på grund av avsaknad av cirkelledare. Nu kan vi glädjande meddela att en konstcirkel kommer att starta i september.

Konstcirkel

Besök på olika museer och utställningar. Därefter diskuterar vi de intryck besöket gett oss.

Tid: start tisdagen den 17 september kl. 13.00-15.00, varannan vecka, 5 ggr

Plats: Tanto seniorlokus, Rosenlundsgatan 44 A, Stockholm. Lokal: Rosen.

Max: 15 personer.

Ledare: Åsa Kindblom

Pris: 100 kr. för medlem, övriga 200 kr.

Anmälan som är bindande skall göras senast den 5 september till expeditionen via telefon 08-6418132 eller via epost stockholm.avd28@skpf.se. Avgiften betalas till plusgiro 70 03 10-6.

Text Lena Larsen