Styrelse i avd 28 efter årsmötet 2021

| 1 juni 2021

Efter vårt årsmöte den 27 maj har avdelning 28 följande styrelse:

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2021:

Lars Bromander              Ordförande

Lena Larsen                      Kassör

Ulla Jönsson                     Sekreterare

Christer Lindh                  Vice ordförande

Karl Gunnheden              Ledamot

Roland Eliasson               Ledamot

Hans-Åke Lundgren       Ledamot

Åsa Kindblom                  Ersättare

Berit Örnevall                  Ersättare

Jan Demuth                      Revisor

Siv Karlsson                      Revisor

Gunilla Holmqvist           Revisorsersättare