Styrelsen 2019 i avd 28

| 10 mars 2019

Styrelsens sammansättning 2019 efter avd 28:as årsmöte i februari:

Lars Bromander Ordförande
Lena Larsen Kassör
Ulla Jönsson Sekreterare
Karl Gunnheden Ledamot
Hans-Åke Lundgren Ledamot
Christer Lindh Ledamot
Roland Eliasson Ledamot
Kerstin Rosenqvist Hedler Ersättare
Gunilla Holmqvist Ersättare