Årsmöte med framåtblick

| 29 mars 2019

Nya region Sörmland med satsningar på framtida hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och andra satsningar stod i centrum när regionstyrelsens ordförande Monica Johansson inledde 2019 års årsmöte. Uttalande om kontanthanteringen i samhället antogs av årsmötet.

Regionrådet Monica Johansson orienterade om regionens uppgifter och planer. Trots många nyanställningar är framtida bemanning fortfarande ett problem. Regionen arbetar målmedvetet för att korta väntetider i vården, öka tillgängligheten och på ett bättre förtroende från invånarna. Det senare har glädjande nog ökat de senaste åren, berättade Monica Johansson, Sörmland har tagit sig över snittet i landet. Hon strök under pensionärsorganisationernas påverkansarbete och alla aktiviteter. Kultur är viktigt – besök gärna nya museet i Nyköping, var hennes uppmaning.

Årsmötet tog bland annat ställning till att påverka politiker och banker så att man inte fasar ut kontanthanteringen så att stora grupper äldre lämnas utanför viktiga samhällsfunktioner. Ett uttalande om detta antogs. Man kan inte fasa ut kontanter i snabbare takt än att äldre och andra som står utanför digitala betalningssätt får möjligheter att hänga med. Uttalande årsmötet 2019