Eva Eriksson, SPF, Eva Nybelius (C), och Liza di Paolo Sandberg, SKPF pensionärerna

Har vi råd med individanpassad omsorg?

Äldrepolitik | 5 juli 2018

– Hur kan man ge individanpassad omsorg om det kommer femton olika personer på en månad för att ge omsorgen, undrade SKPF Pensionärernas vice förbundsordförande Liza di Paolo Sandberg på Attendos seminarium i Almedalen.

”Individanpassad omsorg – har vi råd att anpassa vård och omsorg efter äldres behov och önskemål?” Så lydde den långa titeln på Attendos seminarium på onsdagen på Äldreforum. Själva frågeställningen blev också ifrågasatt av flera i panelen, där Maja Fjaestad, statssekreterare hos Lena Hallengren fick representera regeringen, Eva Nybelius, (C) från region Gotland den lokala politiken och Eva Eriksson från SFP tillsammans med SKPF Pensionärernas Liza di Paolo Sandberg företrädde brukarna.

Eva Eriksson fick inleda med att besvara frågan om vi har råd med individanpassad omsorg och hennes svar blev ett övertygande: ”Självklart!”
Vidare menade Eva att det saknas tillräcklig satsning på geriatrisk forskning vilket är en förutsättning för att kunna skapa en nationell vårdfilosofi som kan utgöra en samlad grund för individanpassad omsorg runt om i landet.

Goda exempel finns
Liza di Paolo Sandberg menade att det finns goda exempel på flera ställen runt om i landet, men undrade om resurserna verkligen räcker till för att klara det över hela landet. Bara med tillräcklig personal, bra organisation och en tillåtande attityd är det möjligt med individanpassad omsorg.

Det är positivt att vi lever längre, konstaterade Maja Fjaestad samtidigt som hon slog fast vikten av kvalitet i omsorgen, så att det inte blir förvaring av gamla i stället för omsorg. Bättre villkor och arbetsvillkor för de anställda behövs och det måste få kosta. Därför har regeringen satsat 20 miljarder i ökade statsbidrag till kommunerna och börja titta närmare på frågan om legitimering eller motsvarande av undersköterskor.

Ny teknik som kan leda till nya och olika arbetssätt var de metoder som Eva Nybelius såg för att kunna skapa en mer individanpassad omsorg.

Utbildning och kontinuitet nödvändigt
Liza di Paolo Sandberg pekade också på vikten av utbildning av undersköterskor och vårdbiträden och den helt nödvändiga kontinuiteten i omsorgen.

– Hur kan man ge individanpassad omsorg om det kommer femton olika personer på en månad för att ge omsorgen, blev den retoriska frågan som i ett nötskal beskriver det stora problemet med dagens omsorg; hur ska man kombinera äldres behov, äldreomsorgen som ett genomgångsyrke och knappa resurser i kommunerna till en individanpassad omsorg?

Seminariets knappa timme räckte inte för att få svar på den frågan, men det var nog många av åhörarna som i alla fall fått sig en tankeställare kring den komplexa problematiken.

Text Per Lundström Foto Peter Sandberg