Lars-Inge Larsson, Annastina Hörnfeldt, Per Lundström.

18 000 medlemmar hälsas välkomna

Äldrepolitik | 27 juni 2016

Delegaterna från SKPF följde SPRF-kongressen med extra stort intresse. Och vi möter en nöjd delegation, direkt efter kongressens avslutning. De känner både lättnad och glädje.

– Naturligtvis känner vi lättnad och glädje nu när besluten är tagna, säger förbundskassör Lars-Inge Larsson.
– Det är ju trots allt en process som pågått några år och även om vi anade ett positivt beslut kan man aldrig vara helt säker på utgången.
Förbundets kanslichef Per Lundström säger att det känns bra att nu lämna ”torrsimmet” och börja smälta samman organisationerna i skarpt läge.
Han berättar att SPRFs 18 000 medlemmar inom kort kommer att få ett välkomstbrev och ett medlemskort i SKPF.
– Det blir naturligtvis en hel del administrativt arbete nu men vi har förberett ett välkomnande av SPRFs medlemmar och direkt tar vi tag i överförandet av kanslipersonalen, med sikte på att vara helt klara 1 juli.
– Centralt ser jag inga problem med sammanslagningen. Blir det några problem, så blir det lokalt, siar Lars Inge Larsson som menar att processen måste få ta sin tid.
– Om fem år kanske vi är helt klara med sammanlänkningen av distrikt och avdelningar. Och då kommer vår organisation inte att se ut som nu, utan har anpassats efter verkligheten.
Förbundsstyrelseledamoten Annastina Hörnfeldt påpekar också att nuvarande organisation bara gäller fram till SKPFs kongress 2017.
– Redan där kan det ske stora förändringar och jag uppmanar de som kommer från SPRF att nu skriva motioner för att på så vis påverka sin egen, och SKPFs framtid.