Äldre och läkemedel – vad behöver göras?

Samhällsinformation | 10 november 2021

19 november är det dags för en uppföljning av Apoteket och forskningsrådet Fortes webbseminarium om äldre och läkemedel. Den här gången ligger fokus på vad som behöver göras framåt och man presenterar även statistik kring hur läkemedelsanvändning ser ut.

SKPFs ordförande Liza di Paolo-Sandberg deltar i seminariet och säger:
”Många insatser är viktiga men framför allt behöver läkarna i lugn och ro ta ett helhetsansvar, göra en läkemedelsgenomgång och informera äldre patienter om vilka läkemedel de fått, dess verkningar och biverkningar”.

Vill du delta i webbinariet kan du mejla eva.krutmeijer@apoteket.se