Äldreomsorg i fokus på SKPF-konferens

Äldrepolitik | 7 juni 2018

Marholmen utanför Norrtälje visade sitt allra soligaste ansikte under SKPF Pensionärernas äldrepolitiska konferens, 22–23 maj.
Deltagarna kom från alla förbundets distrikt tillsammans med förbundsstyrelsen för att diskutera äldreomsorg för våra medlemmar. Vice förbundsordförande Liza Di Paolo Sandberg ledde diskussionerna.

Inger Stevén, dietist som arbetar med projektet Hälsosamma matvanor som fallprevention på Livsmedelsverket. Inger berättade om det pågående arbete kring bra måltider för äldre och hur kost påverkar våra liv och vår hälsa:

– Det krävs att verksamheterna vågar pröva nya sätt att arbeta. Det finns många bra exempel på kommuner som lyckats och som man kan inspireras av.

Sällskap och miljö viktigt
Leif Kindblom, distriktsordförande i Sörmland, berättade om bättre måltider för äldre och vikten av sällskap, miljö och trevligt upplägg av maten för att främja både aptit och livsglädje.
– Att få god mat i en trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre”, sa Leif Kindblom.

Teknik för ett rikare liv
Peter Sandberg, utredare på SKPF Pensionärerna berättade om hur välfärdsteknik inom äldreomsorgen får större och större genomslag. Det underlättar vardagen och ger till exempel rörelsehindrade ett rikare liv.

– Sveriges största sjukhus kommer snart att vara våra egna hem” siade Peter om de hälsolösningar som är på gång.

Kanslichef Per Lundström redovisade inför kommande val hur de politiska partierna vill utveckla äldreomsorgen – frågor som ledde till livlig debatt, då vi pensionärer är drygt 25 procent av väljarna detta val och inget parti kan vinna utan pensionerade väljare.

Vi testar ett citat!