Äntligen pengar till fattiga pensionärer

Pension | 31 januari 2022

En miljon pensionärer kommer att få höjd disponibel inkomst, som mest med 1 000 kronor i månaden. Det är innebörden i den överenskommelse som regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om. Det nya garantitillägget för pensionärer med låga inkomster är tänkt att träda i kraft i augusti 2022.

Regeringen presenterade i november förslaget om att höja pensionerna för fattiga pensionärer. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har vid flera tillfällen, bland annat vid SKPF Pensionärernas kongress i september 2021, fört fram åsikten att pensionärernas inkomster är för låga. Och att mer pengar måste betalas in till pensionssystemet. Nu har de tre partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om att runda Pensionsgruppen och lagt förslaget om ett garantitillägg, som redan i höst höjer pensionerna för de som har de sämst ställt.

SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg är positivt inställd. Pengarna är välkomna bland förbundets många medlemmar med låga pensioner.

– Ytterligare ett bra steg. Många av förbundets medlemmar kommer att omfattas vilket blir ett välkommet tillskott, men mer behöver göras, säger hon.

Det fulla stödet på 1 000 kronor kommer i ett första steg gälla de pensionärer som har en inkomstpension under 11 846 kronor i månaden. Från och med 2023 omfattas alla med en pension under 12 000 kronor av det fulla garantibeloppet. Sammanlagt kommer 500 000 pensionärer att få maxbeloppet. För pensionärer med en inkomstpension mellan 12 000 och taket på 14 500 kronor sker en avtrappning av tillägget.

Nu höjs golvet men taket behöver också höjas. Mer pengar in i pensionssystemet behövs och då behöver pensionsavgiften höjas, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Garantitillägg ska per automatik betalas ut av Pensionsmyndigheten. Tillägget ska inte räknas av mot tjänstepension eller arbetsinkomst. Det ska inte heller tas upp till beskattning och inte påverka storleken på utbetalningar från det befintliga bostadstillägget till pensionärer, BTP.

– Vi ser förslaget som ett viktigt inslag i jämställdhetsdebatten och kampen mot rättvisare pensioner. Nu är det upp till bevis bland alla partier om man vill höja pensionerna eller inte, säger Liza di Paolo-Sandberg.