Är Pensionsmyndigheten opartisk?

Pension | 12 november 2021

Den frågan kan man ställa sig efter att ha läst Pensionsmyndighetens replik på en gemensam debattartikel undertecknad av SKPF Pensionärerna, Forena, SPF Seniorerna och PRO. I artikeln lyfte vi nödvändigheten av att höjningen av pensionsavgiften ska ske parallellt med att pensionsåldern höjs.

Här kan du läsa vår debattartikel

Här kan du läsa Pensionsmyndighetens replik

Och här kan du läsa vår svarsreplik.