Ardalan Shekarabi: Mer måste göras i pensionsfrågan

Pension| SKPF internt | 22 september 2021

– Vi har gjort flera förändringar. Förra året höjde vi grundnivån i pensionerna; höjd garantipension och höjt bostadstillägg. Från september betalas inkomstpensionstillägget ut och i budgeten kommer förslagen att höja bostadstillägget ytterligare, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid SKPF pensionärernas kongress på Aronsborg i Bålsta.

– Men detta är inte slutsteget. Vi har flera steg till som vi måste ta om vi ska komma upp i en rimlig pension, sa Ardalan Shekarabi.

Han poängterade, som tidigare, att pensionssystemet är underfinansierat och att hans mål är att höja pensionsavgiften. Frågan diskuteras i riksdagens pensionsgrupp där Ardalan Shekarabi är ordförande. En lösning som man tittar på är att finansiera höjningen med buffertfonden, AP-fonderna. Men han vill också ha en lösning som höjer pensionerna för de som är pensionärer i dag.

– Vi måste förena oss unga och gamla, från höger till vänster om vi ska kunna höja standarden för våra äldre. Vi måste förhandla och jobba tillsammans. Och vi ska jobba tillsammans med pensionärsorganisationerna, inte minst med SKPF. En höjning av pensionsavgiften är ett viktigt steg som vi har att lösa i pensionsgruppen. Om vi lyckas kan vi ha ett förslag på bordet till hösten, lovade Ardalan Shekarabi.