Brott i nära relationer och bostadsbristen

Samhällsinformation | 27 mars 2023

Brott i nära relationer drabbar oftast kvinnor. För den som vill ta sig ur en destruktiv relation är bostadsbristen ytterligare ett stort problem.

Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för Polis och rättsväsende. Detta gör att det också är svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt.– Kommunerna måste göra mer för allas rätt till ett eget tryggt hem. Det kan handla om att höja målsättningen för bostadsbyggandet och ge allmännyttan i uppdrag att bygga och erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande, Liza di Paolo-Sandberg.

Dyster statistik
Enligt Åklagarmyndigheten inkom 33 960 brottsmisstankar registrerade som brott i parrelation under 2021, ungefär lika många som året innan. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, uppgick antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation till 15 fall 2021. Det motsvarar nästan två tredjedelar av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året.

Svårigheten att hitta en bostad hindrar
90 procent av landets befolkning bodde 2021 i en kommun med bostadsbrist. För den som vill ta sig ur en destruktiv relation är bostadsbristen ett stort problem.SKR, Sveriges Kommuner och Regioner säger att det ofta är en lång process för en utsatt att lämna en våldsutövande partner. Forskning och erfarenhet visar att det är vanligt att kvinnan försöker lämna mannen tre till åtta gånger innan hon till slut bryter upp. Detta bekräftar även Hyresgästföreningens rapport ”Hyresgästerna 2022”, som slår fast att kvinnor är mer ekonomiskt utsatta än män, som vid en skilsmässa. Av de kvinnor som bor i hyresrätt uppgav cirka 30 procent att de inte skulle ha råd att bo kvar efter en separation.

En halv miljon lägenheter per år behöver byggas
Boverket ser behov av en halv miljon fler lägenheter per år fram till 2025. På grund av det ekonomiska läget i samhället har bostadsbyggandet stannat av.– Staten kan stötta kommuner som planerar för fler bostäder genom en kommunal byggbonus samt förmånliga bygglån. Merparten bör vara hyresrätter som även pensionärer har råd med, avslutar Liza di Paolo-Sandberg.